Healthy Life

7 Lý do bạn không nên dùng đồ tập giá rẻ

Quần áo tập gym có liên quan mật thiết đến sức khoẻ của bạn. Vì thế, bạn nên thận trọng trong việc lựa chọn đồ tập cho mình. Không đơn giản chỉ là chuyện thấm mồ hôi, dễ vận động, chất liệu là...
Bởi Hoàng Minh Trang (16/09/2017)

Đọc thêm